មេរៀនទី៤ អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ

1. រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

តើការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលមានដំណើរការដូចម្តេចខ្លះ ?
ការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានដំណើរការដូចតទៅ ៖
 • ដំបូងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់តាំងវរជនតំណាងរាស្រ្តមួយរូបនៃគណៈបក្សឈ្នះឆ្នោតតាមការស្នើសុំរបស់ប្រធាន អនុប្រធានរដ្ឋសភាឱ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាល ។
 • បន្ទាប់មកវិរជនដែលបានចាត់តាំងនោះត្រូវនាំសហការី ក្នុងគណៈបក្សខ្លួនទៅសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភា ។
 • បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតទុកចិត្តឱ្យទើបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចេញព្រះរាជក្រិត្យតែតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ។
 • ហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវចួលធ្វើសច្ចាប្រណិធានរួច ទើបកាន់តំណែងការងារ ។
 • ដូចនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្កើតឡើងបានអាស្រ័យដោយការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។ បន្ទាប់មករដ្ឋសភាត្រូវជ្រើសរើសវរជន ម្នាក់ពីគណៈបក្សឈ្នះឆ្នោត ដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រ ហើយទ្រង់ចាត់តាំងវរជននោះឱ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលឡើង ។
  2. គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

  តើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាអ្វី ?
  គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយ ៈ
 • នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធាន
 • ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 • ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋលេខាធិការ ជាសមាជិក
 • 3. ការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

  តើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ?
 • គណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវប្រជុំរាល់សប្តាហ៍
 • អង្គប្រជុំនោះត្រូវដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី ។
 • ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចប្រគល់ភារកិច្ចជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំអង្គប្រជុំពិនិត្យស្រាវជ្រាវបាន ។
 • រាល់ពេលប្រជុំត្រូវមានកំណត់ហេតុនិងត្រូវយកកំណត់ហេតុនោះថ្វាយព្រះមហាក្សត្យទ្រង់ជ្រាប ។
 • ដូចនេះ ការប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រព្រឹត្តទៅរាល់សប្តាហ៍នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ។
  4. តួនាទីនិងភារកិច្ចសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

  តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមមាន
 • រាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចការងារនយោបាយ និងការងារសាធារណៈរបស់ប្រទេសជាតិ ។
 • រាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលបន្ទុកអនុវត្តច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភា និងធ្វើសំណើតែងតាំងអភិបាលរាជធានី ខេត្ត-ក្រុង ស្រុក-ខណ្ឌ ។
 • ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ជាអ្នករៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានាដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋសភាពិនិត្យសម្រេច ។
 • ដូចនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល ជាអ្នកដឹកនាំ និងកសាងប្រទេសឱ្យបានរីកចម្រើន ព្រោះស្ថាប័ននេះ ជាអ្នកឈានមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តច្បាប់ និង ធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់ប្រទេស ។
  5. ក្រសួងនានា

  រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានក្រសួងជាច្រើនដែលជាស្ថាប័នចំណុះដូចជា
 • ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
 • ក្រសួងការពារជាតិ
 • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
 • ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
 • ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ក្រសួងព៍ត៌មាន
 • ក្រសួងសុខាភិបាល
 • ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
 • ក្រសួងផែនការ
 • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ
 • ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បះ
 • ក្រសួងបរិស្ថាន
 • ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 • ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតិតយុទ្ធជន និងនីតិសម្បទា
 • ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
 • ក្រសួងធម្មការ និងកិច្ចការសាសនា
 • ក្រសួងកិច្ចការនារី
 • ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
 • ក្រសួងយុត្តិធម៌
 • ក្រសួងទេសចរណ៍
 • ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
 • ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
 • ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 • ក្រសួងទាំងអស់ជាអ្នកអនុវត្តតាមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធានាការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលការងារតាមវិស័យនិងជំនាញនីមួយៗ
  6. សមាសភាពសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល

  សមាសភាពសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយមានដូចជា ៈ
 • នាយករដ្ឋមន្ត្រី
 • ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 • ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋលេខាធិការ
 • មេរៀនសង្ខេប

  រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ ដែលជាអំណាចអនុវត្តច្បាប់ គឺគ្រប់គ្រងកិច្ចការនយោបាយ និងការងារសាធារណៈរបស់ប្រទេសជាតិ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្កើតឡើងបានអាស្រ័យដោយការបោះឆ្នោត និងមានការចាត់តាំងពីព្រះមហាក្សត្រ ។

  សំណួរ

  ក. ចូរឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោម ។
  ខ. ចូរអានល្បះក្នុងជួរ(ក) និងល្បះក្នុងជួរ (ខ) រួចសរសេរភ្ជាប់ល្បះទាំងពីរឱ្យមានន័យត្រឹមត្រូវ ។
  ចម្លើយ
  1. នាយករដ្ឋមន្ត្រី ក. កាន់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ 1.
  2. រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខ. ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិនិងដឹកនាំនយោបាយ ។ 2.
  3. គណៈរដ្ឋមន្ត្រី គ. នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ... ។ 3.
  4. សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលមាន ឃ. ត្រូវមានកំណត់ហេតុសម្រាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជ្រាប ។ 4.
  5. ការប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ង. ត្រូវប្រជុំរាល់សប្តាហ័ ។ 5.