មេរៀនទី១ ការបបួលរបស់មិត្តភក្តិ

១. ការបបួល

 • តើការបបួលជាអ្វី ?
 • ការបបួល ជាការហៅឱ្យគេធ្វើតាមដូចជា
 • ទៅជាមួយខ្ញុំទៅ
 • មកពួកយើងទៅសាលារៀន ។
 • ជក់បារីមួយដើមមិនអាចធ្វើឱ្យអ្នកខូចសុខភាពបានឡើយ ។
 • ការបបួលរបស់មិត្តភក្តិមានច្រើនបែប ។ ពេលខ្លះអ្នកបបួលប្រើពាក្យសម្តីទន់ភ្លន់ ពេលខ្លះជាការគំរាមកំហែង ឬបង្ខំឱ្យយើទៅតាម ឬធ្វើតាម ។ ដូចជាការហៅឱ្យទៅសាលារៀន ការហៅឱ្យទៅជាមួយគេដោយគ្មានគោលដៅ ការបបួលមានការលួងលោមឱ្យសាកល្បងជួកបារីជាដើម ។
  ការបបួលខ្លះនាំយើងឱ្យធ្វើអំពើល្អត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែការបបួលខ្លះទៀនក៏នាំយើងជក់បារីដែលនាំឱ្យខូចសុខភាព ។ ដូចនេះ យើងត្រូវប្រយ័ត្ន និងពិចារណារាល់ពេលជួបប្រទះនឺងការបបួលរបស់នរណាម្នាក់ ។
  ២. ការបបួលប្រកបដោយប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារ

  ដើម្បីផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សា តើយើងត្រូវនាំមិត្តភក្តិធ្វើអ្វីខ្លះ ?
 • នាំមិត្តឱ្យចូលរៀនជាមួយគ្នាទាំងពេលនៅក្នុងថ្នាក់ ក្នុងក្រុមសិក្សា និងពេលស្រាវជ្រាវ ។
 • ជួយពន្យល់គ្នានៅពេលមិត្តមិនទាន់យល់
 • ជួយលើកទឹកចិត្តគ្នានៅពេលមិត្តជូបបញ្ហា និងនាំគ្នាធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នា ។
 • ក្នុងសាលារៀន សហគមន៍ ឬសង្គម កុមារមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានឡើយ ។ កុមារតែងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា និងនាំគ្នាធ្វើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្នួន និងដល់មិត្តភក្តិ ។ ការធ្វើបែបនេះជាអំពើមួយដែលនាំមិត្តឱ្យរិកចម្រើន និងក្លាយជាសិស្សពូកែទាំងអស់គ្នា ។
  តើអ្នកធ្លាប់បបួលមិត្តភក្តិធ្វើអ្វីខ្លះ ដែលជាប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារ សាលារៀន សហគមន៍​ ឬសង្គមរបស់អ្នក ?
  ៣. ការបបួលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារ

 • តើពាក្យបបួលដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅលើកុមារមានអ្វីខ្លះ​ ?
 • ពាក្យបបួលទាំងនោះច្រើនដូចជា
 • អ្នកគួរតែធ្វើទៅគេគ្រប់គ្នាក៏ធ្វើដែរ ។
 • ផឹកមួយកែវបានហើយបើអ្នកមិនផឹកវានោះអ្នកនឹងមិនដឹងវាមានរសជាតិដូចម្តេចទេ ។
 • ក្មេងជាច្រើនបានធ្វើអ៊ីចឹង ។
 • ឲ្យបា្រក់មកខ្ញុំ ដើម្បីខ្ញុំយកទៅទិញស្ករគ្រាប់ ។
 • តើអ្នកចង់ទៅដើរលេងនៅមាត់ទន្លេជាមួយខ្ញុំទេ?
 • ធ្វើវាតែម្តងទេកុំភ័យ ។
 • គេនឹងមិនចាប់យើងទេ?
 • បើអ្នកមិនធ្វើវា ខ្ញុំនឹងប្រាប់គេថាអ្នកខ្លាច ។
 • មកនេះ ខ្ញុំនឹងដឹកអ្នកត្រឡប់ទៅភូមិវិញ ។
 • កុមារភាគច្រើនចូលចិត្តការលួងលោម ការសប្បាយ និងចង់ដឹង ចង់ឃើញ ចង់ភ្លក្សរសជាតិ ចងសាកល្បងពីអ្វីដែលគេហាម ។ ចំណុចអាំងអស់នេះ ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកបបួលដែលជាជនខិលខូចងាយប្រើល្បិចចម្រាប់នាំកុមារឲ្យធ្វើខុសច្បាប់ ។
  ដូចនេះ អ្នកមិនត្រូវធ្វើតាមការបបួលរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ បើអ្នកជួបការបបួលបែបណាមួយនោះ អ្នកត្រូវចៀសវចេញឲ្យឆ្ងាយ និងប្រាប់ទៅអ្នកណាដែលអាចជួយអ្នកបាន ។
  ៤. គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយសារការធ្វើតាមការបបួល

  មិត្តភក្កិមានពីរប្រភេទ មិត្តខ្លះនាំយើងឲ្យរីកចម្រើន គឺខិតខំរៀនសូត្រហៅថាមិត្តល្អ ។ មិត្តខ្លះទៀតនាំឲ្យយើងទៅរកសេចក្តីអន្តរាយផ្សេងៗ បណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួន ដល់គ្រួសារ និងសង្គម ហៅថា បាបមិត្ត ។ តើគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះ​ ដែលកើតឡើងដោយសារការធ្វើតាមការបបួល? ការធ្វើតាមការបបួលរបស់មនុស្សមិនល្អអាចបង្កឲ្យយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដូចជាៈ
 • យើងមិនបានចូលរៀនទៀងទាត់
 • យើងទទួលរងការសម្លុត ឬការវាយធ្វើបាបលើរាងកាយ
 • យើងនឹងត្រូវគេនាំយកទៅលក់ម្លាំងពលកម្ម ។
 • យើងនឹងក្លាយជាកុមារចេះលួចចេះកុហកបោកប្រាស់ ។
 • យើងនឹងមានជំងឺញៀនបារី ស្រាគ្រឿងញៀនផ្សេងៗ ។
 • ៥. វិធីការពារខ្លួននិងការឆ្លើយបដិសេធរបស់កុមារ

  តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដ់ើម្បីចៀសវាងពីការគំរាមកំហែង?
 • មិនត្រូវធ្វើ ឬទៅតាមគេបញ្ជានោះទេដោយនិយាយថា "សុំទោសខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេពីព្រោះខ្ញុំបានសន្យាជួយធ្វើការផ្ទះ​ "
 • មិនភ្លក្ស ឬសាកល្បងផឹងគ្រើងស្រវឹង ជក់គ្រឿងញៀនដោយនិយាយថា "អត់ទេ អរគុណខ្ញុំមិនញុាំទេ លាសិនហើយ"
 • ដើរចេញឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកបបួលដែលនាំយើងទៅធ្វើអំពើមិនល្អ ដោយនិយាយថា "អត់ទេ អរគុណ ខ្ញុំចង់នៅធ្វើកិច្ចការសាលាជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំខាងនោះវិញ" ។
 • ត្រូវប្រញាប់ទៅសាលារៀនដោយនិយាយថា "ទេ​​ ! ខ្ញុំកំពុងទៅសាលរៀន"
 • វិធីការពារខ្លួនឲ្យរួចផុតពីការគំរាមកំហែងមានដូចជា ការឆ្លើយបដិសេធថា "ទេ" ការមិនធ្វើតាម ឬទៅតាមអ្នកបបួល ការប្រញាប់គេចចេញឆ្ងាយពីអ្នកបបួលការរត់រកអ្នកដទៃទៀតឲ្យជួយ... ។
  មេរៀនសង្ខេប

  ការបបួលខ្លះអាចផ្តល់ផលប្រយៅជន៍ដូចជា ការបបួល ឬការលួងលោមនាំយើងឲ្យខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនោះ ជាសមក្មភាពដែលយើងគ្រប់រូបត្រូវធ្វើតាម ព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អ មានសុវត្ថភាព និងមានសមគ្គីភាពល្អប្រសើរជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក ។
  ការបបួលខ្លះអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជា ការបបួលណាដែលនាំខ្លួនឯង និងនាំមិត្តភក្តិជួបនឹងផលវិបាកផ្សេងៗ ។
  ការប្រព្រឹត្តិអំពើល្អ ជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ដែលនាំមកនូវភាពសុខសាន្តដល់ខ្លួឯង សាលារៀន និងសង្គមជាតិ ។

  សំណួរ

  ក. ចូរឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមនេះ ។
  ខ. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ