បទ កុមារចេះគួរសម (លំនាំបទកង្ហារត្រូវខ្យល់)

មុនពេលទៅសាលា ខ្ញុំលាម៉ាក់ប៉ា លើដៃសំពះ ដល់ពេលខ្ញុំចេញទៅផ្ទះ(២ដង)
លើកដៃសំពះ លាអ្នកគ្រូវិញ(២ដង) ។ យើងរៀន ៗៗៗៗៗ ។បទ ចម្ការបន្លែ (លំនាំបទកង្ហារត្រូវខ្យល់)

គន់មើលចម្ការបន្លែ យើងដាំហើយថែ ឱ្យវាល្អពិត
ផ្លែអើយៗផ្លែប្រណិត(២ដង) ស្រឡាញ់ពេញចិត្តព្រោះស្លវាឆ្ងាញ់(២ដង)
ត្រកួនសាលាដខាត់ណា ព្រមទាំងស្ពៃផ្កា ត្រឡាចប៉េងប៉ោះ
បន្លែគ្រប់មុខល្អឥតខ្ចោះ(២ដង) ញុាំទៅគ្មានទាស់ស្រស់ហើយថ្មីផង(២ដង) ។