<img src="img1.png">

<h4 style="color: red;">ជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនចាញ់</h4>

<h4 style="color: green;">ត្រីកោណ ជារូបធរណីមាត្រដែលមានជ្រុងបី និងមុំបី ឬកំពូលបី ។</h4>

<h4 style="color: blue;">ត្រីកោណកែង គឺជាត្រីកោណដែលមានមុំមួយជាមុំកែង ។</h4>

<h4 style="color: orange;">ត្រីកោណសមញ្ញ គឺជាត្រីកោណដែលមានជ្រុងបីមិនស្មើគ្នា ។</h4>

<h4 style="color: gold;">រង្វង់ ជារូបធរណីមាត្រមានរាងមូលដែលគ្រប់ចំណុចនៅលើរង្វង់ទៅផ្ចិតមានចម្ងាយស្មើៗគ្នា ។ ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅរង្វង់ហៅថាកាំ ។</h4>

<p style="color: violet;">កថាខណ្ខ គឹជាល្បះមួយចំនួន ដែលសរសេរអំពីប្រធានបទមួយ ឬល្បះមួយក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នា ហើយនិយាយអំពីគោលគំនិតណាមួយ ។</p>

<p style="color: black;">គេប្រើសញ្ញាក្បៀសបើកបិតសម្រាប់ដាក់អមពាក្យ ឃ្លា ឬល្បះ ដើម្បីពន្លេចឡើងនូវឈ្មោះ មនុស្ស សត្វ ឬវត្ថុអ្វីមួយសំខាន់ ឬសម្តីផ្ទាល់របស់អ្នកនិយាយ។</p>