កីឡានិងល្បែងកម្សាន្ត

ប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើន និយមលេងល្បែងកម្សាន្ត។
អ្នកខ្លះ ចូលចិត្តលេងល្បែងតាមរដូវកាល ឯខ្លះទៀតចូលចិត្តលេងល្បែងបែបណាមួយជាប្រចាំ។
កីឡានិងល្បែងកម្សាន្ត នាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយ ការលូតលាស់ផ្នែកប្រាជ្ញា សុខភាព និងសាមគ្គីភាព។