Math Grade4_25 on Day:.........Month:..........Year:...........


ពិន្ទុសរុបៈ

ពិន្ទុសរុប =


  • Question 1: ពិសីមានម្សៅសាប៊ូ 5kg​ ។ នាងប្រើអស់ 3.6kg ។ តើនាងនៅសល់សាប៊ូប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?
  • Question 2: មីងហេងមានក្តាម 84.5kg ។ គាត់លក់អស់ 77.4kg ។ តើមីងហេងនៅសល់ក្តាមប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?
  • Question 3: ចូរគណនាផលដក

  • Question 4: ចូរគណនាផលដក
  • Question 5: ចូរគណនាផលដក
  • Question 6: ចូរគណនាផលដក
  • Question 7: ចូរគណនាផលដក
  • Question 8: ចូរគណនាផលដក
  • Question 9: ចូរគណនាផលដក
  • Question 10: ចូរគណនាផលដក