Math Grade4_17 on Day:.........Month:..........Year:...........


ពិន្ទុសរុបៈ

ពិន្ទុសរុប =


 • Question 1: ចូរសរសេរម៉ោង
 • Question 2: ចូរបំពេញប្រអប់ខាងក្រោម

 • Question 3: ចូរបំពេញប្រអប់ខាងក្រោម
 • Question 4: ចូរបំពេញប្រអប់ខាងក្រោម
 • Question 5: សំជិះកង់ពីភូមិទៅមណ្ឌល់សុខភាពចំណាយពេលវេលាអស់ 40 ន ។ ហើយចេញពីំមណ្ឌល់សុខភាពទៅសាលឃុំ ចំណាយពេលវេលាអស់ 50 ន ។
  តើសំចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរពីភូមិទៅសាលឃុំអស់ប៉ុន្មាន ?
 • Question 6: ចូរគណនាប្រមាណវិធីបូក និងប្តូរឯកតារង្វាស់ពេលវេលាខាងក្រោម
 • Question 7: ចូរគណនាប្រមាណវិធីបូក និងប្តូរឯកតារង្វាស់ពេលវេលាខាងក្រោម
 • Question 8: ប្រសិនបើសុខាដើរទៅសាលារៀនដោយថ្មើរជើង នោះសុខាប្រើរយៈពេល 3 ម៉ 08 នាទី ។
  ប្រសិនបើសុខាជិះកង់ទៅសាលរៀនវិញនោះ សុខាប្រើរយៈពេលតែ 1 ម៉ 28 នាទីប៉ុណ្ណោះ ។ តើសុខាដើរ និងជិះកង់ប្រើរយៈពេលខុសគ្នាប៉ុន្មាន ?
 • Question 9: ចូរធ្វើប្រមាណវិធីដកនិងប្តូរឯកតារង្វាស់ពេលវេលាដូចខាងក្រោម
 • Question 10: នៅថ្ងៃសម្រាក កញ្ញារៀបចំផ្ទះនិងបោសសំអាតចំណាយពេលអស់ 1 ម៉ 2 ន ។ បន្ទាប់មកនាងចំណាយពេលបោកខោអាវអស់ 58 ន ។​
  តើនៅថ្ងៃសម្រាក កញ្ញាចំណាយពេលអស់ប៉ុន្មានសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះ ។